Osobné údaje a ich ochrana

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie
o správe údajov pre návštevníkov webových stránok [www.shopislandstore.sk]

1. Správca údajov a kontaktné údaje

Názov spoločnosti prevádzkovateľa: Copremia International Company s ručením obmedzeným (ďalej len „ správca údajov “)

Hlavné sídlo ,: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

E-mailová adresa: info@shopislandstore.sk

Rozsah spracúvaných údajov, účel spracúvania údajov, právny základ a doba uchovávania údajov e

Pomocou týchto informácií o správe údajov by sme chceli informovať návštevníkov webovej stránky o správe údajov vykonanej v súvislosti s prehliadaním webovej stránky [www.shopisland.hu] v súlade s pravidlami ochrany údajov. Takzvaný používame cookies, informácie sa ich tiež týkajú.

 1. A) SPRÁVA ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA COOKIE

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka, ktorú navštívite, uloží do vášho počítača alebo iného zariadenia, ktoré používate na prehliadanie Internetu. Vaše zariadenie ukladá súbory cookie po stanovenú dobu, v závislosti od typu súborov cookie. To umožňuje webovej stránke, ktorú navštívite, po určitú dobu „pamätať“ určité údaje a nastavenia (napr. Prihlásenie, jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia zobrazenia). Ďalej sú potrebné určité cookies, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webových stránok a sprístupnili sa vám všetky obsahové prvky. Súbory cookie nepredstavujú bezpečnostné riziko pre váš počítač alebo iné zariadenie ani nespôsobujú poruchu.

Ako, na aký účel a na akom právnom základe používame súbory cookie pri používaní webovej stránky?

 1. Aby sa zabezpečilo bezproblémové používanie našej webovej stránky, určité cookies (tzv. Session cookies) sa automaticky inštalujú do vášho počítača alebo iného zariadenia navštívením našej webovej stránky. Účelom takýchto cookies je zaručiť bezpečnosť našej webovej stránky, zobraziť obsah webovej stránky bez chýb a vyvážiť zaťaženie našej webovej stránky. Bez ich použitia nie je možné zabezpečiť správne fungovanie webovej stránky. S osobnými údajmi zhromaždenými pomocou týchto súborov cookie (najmä s adresou IP vášho počítača alebo iného zariadenia) nakladáme na základe nášho oprávneného záujmu o bezpečnú a bezproblémovú prevádzku našej webovej stránky , a to po maximálnu možnú dobu vášho pobytu na našej webovej stránke. Zatvorením prehľadávača sa automaticky odstránia z počítača.
 2. Niektoré súbory cookie sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, najmä pokiaľ ide o používanie online obchodu. Tieto cookies poskytujú napr. ukladanie tovaru a služieb do virtuálneho nákupného košíka. Právnym základom ich uplatňovania je plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo jej príprava (alebo, ak nekupujete ako fyzická osoba, ale v mene spoločnosti , oprávnený záujem spoločnosti a nás na uzavretí a plnení zmluvy. zmluva ). Trvanie používania týchto súborov cookie sa predlžuje, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné na splnenie alebo prípravu zmluvy.
 3. Niektoré súbory cookie poskytujú iba komfortné funkcie a používajú sa na štatistické a webové analytické merania. Sú pre nás dôležité, pretože takto sa dozvedáme o niektorých charakteristikách našich návštevníkov (IP adresa, mesto, použité zariadenie, prehliadač, typ operačného systému a aké podstránky ste navštívili na našom webe a koľko času ste strávili. tam). Z údajov vytvárame všeobecné štatistiky a správy týkajúce sa prenosu na našich webových stránkach a pomocou nich ich rozvíjame a vylepšujeme, aby sme vám v budúcnosti mohli poskytovať relevantnejší obsah na webových stránkach spoločnosti. Marketingové súbory cookie sa tiež používajú na zobrazovanie reklám s obsahom, ktorý okrem hlavného obsahu zodpovedá vašim záujmom. Vzhľadom na to, že tieto súbory cookie pre webové stránky nefungujú,s Vaším súhlasom . Používanie týchto súborov cookie trvá dovtedy, kým je to nevyhnutné z dôvodu poskytovania funkcií, ktoré umožňujú, alebo kým zrušíte svoj súhlas.

Upozorňujeme, že súbory cookie môžete tiež spravovať v nastaveniach prehliadača a zo zariadenia môžete kedykoľvek odstrániť všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači alebo inom zariadení.

B) SPRÁVA ÚDAJOV O PREDPLATNOM SPRÁVE

Prihlásením sa na odber nášho bulletinu na našej webovej stránke nám môžete pomôcť zasielať vám naše aktuálne ponuky prostredníctvom otázok priameho marketingu. Predplatné sa uskutoční s vaším súhlasom a s cieľom uľahčiť vám vyhľadanie našich aktuálnych ponúk a prístup k určitým informáciám. Za týmto účelom spracovávame údaje, ktoré požadujete. Údaje poskytnuté v súvislosti s predplatným sa budú spracovávať až do odvolania súhlasu.

V rámci predplatného nášho bulletinu a ďalších marketingových aktivít spracúvame nasledujúce informácie:

Rozsah spravovaných údajovÚčel správy údajovPrávny základ pre správu údajovČas použiteľnosti
Meno, e-mailová adresa / meno, domáca adresainformačný bulletin (elektronický alebo tlačený) alebo iná marketingová ponuka vo forme neadresnej reklamy [1]súhlas dotknutej osobyaž do odvolania súhlasu, najneskôr však do okamihu účelu spracovania
Meno, adresapriama pošta 1. Poslaťoprávnený záujem o informácie o produkte a priame získanie podnikudo uplatnenia práva na námietku, najdlhšie však do času účelu spracúvania

C) SPRACOVANIE ÚDAJOV V SPOJENÍ S NÁKUPOM V WEBOVOM OBCHODE

Údaje poskytnuté pri nákupe vo webovom obchode spracovávame za účelom prípravy a splnenia objednávky a na jej základe, alebo ak nakupujete v mene spoločnosti, na základe tejto spoločnosti a nášho vlastného oprávneného záujmu na splnení objednávky .

V rámci prípravy a vybavenia objednávky spracovávame nasledujúce údaje:

Rozsah spravovaných údajovÚčel správy údajovPrávny základ pre správu údajovČas použiteľnosti
Informácie potrebné na identifikáciu a kontaktovanie zákazníka, najmä: meno, adresa a kontaktné údajeidentifikácia kupujúceho, príprava a plnenie zmluvy, kontakt s nímpríprava a plnenie zmluvy (v prípade fyzickej osoby kupujúceho); oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo kupujúceho právnickej osoby na plnení zmluvy medzi nimi (v prípade zástupcu právnickej osoby, v prípade jej kontaktnej osoby)do konca premlčacej doby (5 rokov) pre zmluvný vzťah
Údaje súvisiace s objednávkou a potrebné na prípravu a plnenie zmluvy o dodávke, ako aj údaje generované počas plnenia zmluvy: obsah, množstvo, dátum objednávky, údaje o dodávke, podrobnosti rokovania pri plnení, údaje o možných záruka a reklamácieplnenie zmluvyplnenie zmluvydo konca premlčacej doby (5 rokov) pre zmluvný vzťah
Údaje potrebné na fakturáciu a platbufakturácia, vystavovanie účtovných dokladovplnenie zmluvy, zákonná povinnosť viesť účtovné dokladyviesť účtovné doklady do konca zákonom stanoveného obdobia (8 rokov)
Obsah sťažnosti / oznámenia / žiadosti zákazníka a osobné údaje poskytnuté v tejto súvislosti (vrátane: zaznamenaného zvukového záznamu [ 2] v prípade telefonickej komunikácie )sťažnosť, vybavenie žiadosti, iná správa služieb zákazníkomPodľa zákona o ochrane spotrebiteľa existuje zákonná povinnosť vybaviť a zaznamenať reklamáciu; v prípade správy iných služieb zákazníkom plnenie zmluvy v prípade zákazníka fyzickej osoby, inak oprávnený záujem Prevádzkovateľa na riadnom plnení zmluvy o službe alebo objednávke a v prípade pevný telefónny hovor5 rokov od dátumu oznámenia sťažnosti alebo inej žiadosti
Identifikačné údaje zákazníka, informácie o spokojnostimeranie spokojnosti zákazníkazáujem na zlepšovaní a neustálom rozvoji predajnej činnosti (vrátane spokojnosti zákazníka), o správne uspokojenie aktuálnych potrieb zákazníkaplatia vyššie stanovené doby uchovávania
Zákazníci všetky údajezostavovanie štatistík za účelom zlepšenia a rozvoja predajných aktivít za účelom adekvátneho uspokojenia aktuálnych potrieb zákazníkovzáujem na zlepšovaní a neustálom rozvoji predajnej činnosti, o správne uspokojenie aktuálnych potrieb zákazníkaplatia vyššie stanovené doby uchovávania

2. Príjemcovia osobných údajov, kategórie príjemcov

Procesory údajov používané správcom údajov:

Meno spracovateľa údajovČinnosť zahŕňajúca zapojenie spracovateľa údajov
Barion Payment Zrt. (1117 Budapešť, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.)fungovanie platobného systému
ADK Kft (1039 Budapešť, Hímző utca 12. 9. em. 47.)účtovnícka služba
K Media Tech, LLC (bl. 68, entr. B, fl. 2, ap. 12, Manastirski livadi, 1404 Sofia,)hostingová služba
GLS General Logistics Systems Hungary Package-Logistics Ltd. (2351
GLS Európa u. Alsónémedi )
logistická služba
Copremia International Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa u. 28 6/1.) logistická služba

Ostatní príjemcovia:

 • Inštalatér, profesionálny servis (v prípade uvedenia do prevádzky, záručného servisu alebo údržby, opravy);
 • Doručovacia kuriérska služba (kuriérske služby MPL, GLS, DPD, 24H, v rozsahu dodávky)
 • Daňový úrad, iné orgány dohľadu;
 • Súdny exekútor (v prípade vymáhania práva);
 • Advokátska kancelária (v prípade vymáhania práva).

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, opravu alebo vymazanie, v určitých prípadoch môže požadovať aj obmedzenia týkajúce sa spracúvania údajov a môže namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Dotknutá osoba má tiež právo na prenosnosť údajov v prípade spracovania údajov na základe súhlasu a vo všetkých prípadoch právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo odvolať sa.

Prevádzkovateľ upozorňuje na skutočnosť, že v prípade spracúvania údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu údajov, a v prípade spracúvania údajov na základe súhlasu, odvolať súhlas na kedykoľvek.

THE) Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, či a ako sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, vrátane účelov spracúvania údajov, príjemcov, ktorým boli údaje oznámené, alebo zdroja, z ktorého Prevádzkovateľ dostal údaje, dobu uchovávania, informácie o spracovaní údajov o automatizovanom rozhodovaní, profilovaní a v prípade prevodov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii informácie o príslušných zárukách. Počas výkonu práva na prístup je dotknutá osoba tiež oprávnená požadovať kópiu údajov; v prípade elektronicky podanej žiadosti poskytne prevádzkovateľ požadované informácie elektronicky (vo formáte pdf), pokiaľ nie je požadované inak dotknutou osobou. Ak právo dotknutej osoby na prístup nepriaznivo ovplyvňuje práva a slobody iných, najmä obchodné tajomstvá alebo duševné vlastníctvo iných osôb, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby v nevyhnutnom a primeranom rozsahu. V prípade, že dotknutá osoba požaduje vyššie uvedené informácie v niekoľkých kópiách, prevádzkovateľ si bude účtovať poplatok, ktorý je primeraný a primeraný administratívnym nákladom na vyhotovenie ďalších kópií.

B) Právo na opravu

Prevádzkovateľ na požiadanie opraví alebo doplní osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby. V prípade akýchkoľvek pochybností o opravených údajoch môže prevádzkovateľ vyzvať dotknutú osobu, aby zodpovedným spôsobom preukázala revidované údaje, a to predovšetkým dokumentom. Ak prevádzkovateľ oznámil osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, inej osobe (tj príjemcovi, ako je napr. Spracovateľ údajov), informuje tieto osoby ihneď po oprave údajov, pokiaľ to nie je nemožné alebo ak to nie je nemožné nevyžaduje od prevádzkovateľa neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

C) Právo na zrušenie („právo zabudnúť“)

Ak dotknutá osoba požiada o vymazanie niektorých alebo všetkých svojich osobných údajov, prevádzkovateľ tieto údaje bez zbytočného odkladu vymaže, ak:

 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • ide o operáciu spracovania založenú na súhlase dotknutej osoby, avšak dotknutá osoba tento súhlas odvolala a pre spracovanie údajov neexistuje iný právny základ;
 • ide o spracovanie údajov, ktoré bolo založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa alebo tretej strany, ale dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu údajov a okrem protestu proti spracovaniu údajov na účely priameho obchodného styku neexistujú žiadne naliehavé dôvody legitímny dôvod na spracovanie údajov;
 • – osobné údaje boli nezákonne spracované prevádzkovateľom, alebo
 • vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Ak Prevádzkovateľ osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, poskytoval inej osobe (tj príjemcovi, ako je napr. Spracovateľ údajov), informuje o tom tieto osoby ihneď po vymazaní, pokiaľ to nie je nemožné alebo nie vyžadovať neprimerané úsilie od Správcu údajov. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch. Prevádzkovateľ nie je vždy povinný vymazať osobné údaje, najmä napr. v prípade, že je spracovanie údajov nevyhnutné na podanie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

D) Právo na obmedzenie spracovania údajov

Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

 • dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov – v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na časové obdobie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie je nezákonné, ale dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania údajov, ale dotknutá osoba ich požaduje na účely predloženia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov; posadnutosť
 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu údajov – v takom prípade platí obmedzenie po dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa majú prednosť pred oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Obmedzenie správy údajov znamená, že prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje, s výnimkou uchovávania, alebo iba v rozsahu, v akom dotknutá osoba súhlasila, alebo v prípade absencie takéhoto súhlasu môže prevádzkovateľ spracúvať údaje nevyhnutné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo v prevažujúcom verejnom záujme Únie alebo členského štátu Európskej únie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu vopred o zrušení obmedzenia správy údajov. Ak prevádzkovateľ oznámil osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje toto právo, inej osobe (tj príjemcovi, ako je napr. Spracovateľ údajov), bezodkladne informuje tieto osoby o obmedzení spracovania údajov za predpokladu, že že to nie je nemožné alebo nevyžaduje neprimerané úsilie od prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ na požiadanie informuje dotknutú osobu o týchto príjemcoch.

E) Právo protestovať

Ak je právnym základom spracúvania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu údajov. Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť protestu, ak

 • prevádzkovateľ preukáže, že spracúvanie údajov je odôvodnené závažnými oprávnenými dôvodmi, ktoré majú prednosť pred záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 • správa údajov súvisí s predložením, vynútením alebo ochranou právnych nárokov prevádzkovateľa.

F) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať, aby Správca údajov preniesol osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi na základe jeho súhlasu alebo na zmluvnom základe a sú spracovávané automaticky (napr. V počítačovom systéme) Správca údajov v štruktúrovanom formáte, a to aj na účely prenosu inému správcovi údajov, alebo ak je to technicky uskutočniteľné, na požiadanie ho preniesť priamo do iného ním určeného správcu. V prípade takýchto požiadaviek poskytne prevádzkovateľ požadované údaje vo formáte pdf. V prípade, že by výkon práva dotknutej osoby na prenosnosť údajov nepriaznivo ovplyvnil práva a slobody iných, je prevádzkovateľ oprávnený v potrebnom rozsahu odmietnuť vyhovieť žiadosti dotknutej osoby.

G) Právo na odvolanie, právo na odvolanie

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov prevádzkovateľom porušuje ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane údajov, najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť u vnútroštátnych údajov. Úrad pre ochranu a slobodu informácií („NAIH“). Kontaktné informácie pre NAIH:

Webová stránka: http://naih.hu/

Adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / c.

Poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf.: 5.

Telefón: + 36-1-391-1400

Fax: + 36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Dotknutá osoba má tiež právo sťažovať sa u iného dozorného orgánu, najmä u dozorného orgánu usadeného v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo podozrenie z porušenia.

Bez ohľadu na právo podať sťažnosť sa dotknutá osoba môže v prípade takéhoto porušenia zákona obrátiť aj na súd. V prípade správcu údajov je príslušným súdom okresný súd v Budapešti, dotknutá osoba však môže tiež podať žalobu na súde v mieste bydliska. Kontaktné údaje súdov v Maďarsku nájdete na nasledujúcom odkaze: http://birosag.hu/torvenyszekek. Dotknutá osoba môže tiež podať žalobu na príslušnom súde členského štátu, v ktorom má obvyklé bydlisko, ak má dotknutá osoba obvyklé bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie. Dotknutá osoba je tiež oprávnená odvolať sa na súd proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu. Dotknutá osoba má tiež právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa dozorný orgán sťažnosťou nezaoberá alebo do troch mesiacov neinformuje dotknutú osobu o postupe alebo výsledku sťažnosti. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť v jej mene, súdne preskúmať rozhodnutie dozorného orgánu, podať žalobu,

4. Automatizované rozhodovanie, profilovanie

Počas správy údajov Správcom údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, preto výkon súvisiacich práv nemožno vykladať.

[1] Poštová zásielka je poštová zásielka, ktorá neobsahuje personalizovanú správu, ale obsahuje iba reklamu, akvizíciu firmy alebo reklamný materiál a je odoslaná najmenej 500 príjemcom súčasne s rovnakým obsahom, s výnimkou obsahu príjemcu meno, adresa a správa.

[2] V súčasnosti náš telefónny zákaznícky servis nezaznamenáva hovory, ale implementuje sa to. Ak bude zavedený, informujeme o tom volajúceho na začiatku telefonického hovoru.